อัพเดทเวอร์ชั่น

แจ้ง อัพเดท เวอร์ชั่น ใหม่ สำหรับลูกค้าที่ เล่นจากแอปพลิเคชั่น เพื่อ ความลื่นไหล และ ความเสถียรในการเล่น ผ่านโทรศัพทืมือถือ และ แท็ปแล็ตของท่าน

แจ้ง อัพเดท เวอร์ชั่น เกมในแอป จาก VERSION 1.1.3.0 เป็น VERSION 1.1.4.0